Snöröjning och skottning

Som fastighetsägare är det Familjebostäders uppgift att hålla trottoarer och vägar snöfria och framkomliga.

Istappar och snöras

Fallande istappar och snöras från tak är en risk under vintern. Håll extra uppsikt på de balkonger, fasader eller takrännor du passerar och undvik att gå direkt under istappar eller överhängande snömassor. Kontakta Kundservice om du på någon av Familjebostäders fastigheter upptäcker istappar eller snömassor som utgör en risk.