Återbruk

Varför slänga sådant som går att ta tillvara på? Hos Familjebostäder pågår ett intensivt arbete med återbruk där vi tagit fram ett arbetssätt för att så lite material som möjligt ska gå till spillo. I stället för att riva en byggnad demonterar vi, på så sätt bevarar vi material som kan användas någon annanstans.

Att ligga i framkant i återbruksarbetet kommer att vara avgörande för att nå vårt mål om halverad klimatpåverkan i ombyggnadsprojekt till år 2030. Vi har tagit fram en modell för återbruk som vi använder i våra projekt, exempelvis på Kustgatan i Majorna, där lokaler byggs om till lägenheter. I projektet kommer vi att återanvända produkter från lokalerna och använda dem i de nya gemensamhetsutrymmen som ska byggas. I dessa utrymmen ska 50% av byggmaterialet vara återbrukat och den lösa inredningen ska vara återbrukad till 100%. Dessutom siktar vi på att inreda en av lägenheterna med 100% återbrukat material!

Här kan du läsa mer om vårt återbruksarbete: Familjebostäders återbruksrapport 2021