Gärdsås

Gärdsås och Siriusgatan är en fantastisk plats med över 4000 år gammal historia. Här har Familjebostäder startat ett utvecklingsarbete tillsammans med våra hyresgäster. Totalt är det 1200 lägenheter i 12 olika hus som ska renoveras och få både fasader och utemiljö upprustat.

Detta innebär bland annat att inomhusklimatet kommer bli mycket behagligare samtidigt som fasaderna kommer bli fräscha och fina tillsammans med härliga gårdar att umgås på och träffa nya människor. Den härliga naturen kommer behållas i största möjliga mån samtidigt som vi kommer att förtäta området och skapa tryggare platser för alla boende. På sikt kommer omkring 70 nya bostäder att byggas i Gärdsås med en blandning av bostadsrätter och äganderätter.

Etappkarta för Gärdsås renovering

Vad är det som ska renoveras?

Vårt arbete handlar om renovering av fasader och entréer, nya miljöhus och en helt ny utemiljö. Vi arbetar etappvis, enligt kartan. Renoveringen kommer att ske under lång tid och startade i oktober 2018 med etapp 1.

Med renoveringen vill vi skapa sköna livsmiljöer och bra förutsättningar för att leka och umgås utomhus på gårdarna. Allt sker i dialog med våra hyresgäster, från början till slut. Läs mer om vårt dialogarbete nedan.

Vi har påbörjat etapp 1. Under slutet av år 2019 startar vi med etapp 2. Därefter startar vi med etapp 3 år 2020, etapp 4 år 2021 och etapp 5 mycket senare eftersom vi ännu inte har bestämt i vilken ordning vi ska börja.

När sker renoveringen?

Varje etapp tar cirka två år att färdigställa. Vi påbörjade etapp 1 i oktober 2018 och den tillsammans med etapp 2 och etapp 3 är nu färdigställda. För närvarande pågår etapp 4, som beräknas vara klar 2023.

Vill du vara med i vår dialoggrupp?

Det är viktigt att ha en bra dialog med er som bor på Siriusgatan. Just nu är vi aktiva med två dialoggrupper: Rent och fint på Sirius och Konstnärlig utsmyckning på gavlarna. Vill du vara med? Kontakta vår ombyggnadssamordnare Diana Sjöström på e-post: diana.sjostrom @familjebostader.se eller telefonnummer: 031-731 67 00. Om du är hyresgäst hos oss kan du alltid prata med din bovärd eller skriva ett meddelande på HemmaHos.

Ombyggnad

Efter att ha frågat ett antal av våra boende för några år sedan om hur man såg på renovering, blev svaret tydligt. ”Så lite som möjligt. Vi trivs med våra lägenheter, med området och naturen. Och de låga hyrorna.” Vi lyssnade och beslutade att endast renovera fasader, fönster och tak. Vi kommer även förbättra utemiljön. På nittiotalet målades fasaderna om enligt antroposofisk filosofi, många tycker idag att detta fortfarande är fint, andra ser gärna något annat. Därför har vi även haft en dialog kring fasadfärger våren 2017. Hyresgäster som bor i etapp 1 och 2 har fått möjlighet att rösta på olika färg- och formförslag gällande sitt hus.

Nyproduktion

Det finns ett litet område med villor i Gärdsås, men mestadels finns här hyresrätter. Därför kommer det som byggs bli i andra former som bostadsrätter och eget ägande. Just nu pågår arbete med att ta fram en detaljplan, som sedan blir en utställning (samråd) och i samband med den kan boende lämna sina synpunkter. Samråd beräknas ske under hösten 2021. Vi räknar med att komma igång med byggnation av cirka 70 bostäder under år 2023.

Sysselsättning & näringsliv

Det är inte Familjebostäder primära uppgift att fler av våra boende har ett arbete. Men vårt uppdrag är att skapa trivsamma livsmiljöer. Och vi vet att något av det viktigaste i livet är att ha ett arbete. Det kan vara praktik, anställning eller som egen företagare. Och vi vet att många i Bergsjön, av olika skäl, behöver lite stöd för att komma dit. Så i detta utvecklingsarbete har vi därför med sysselsättning som en viktig del. Vi arbetar dels med sysselsättning i form av praktik och anställning, dels med fokus på eget företagande. Finns det boende som vill starta företag, vilket stöd kan behövas i så fall? Vi arbetar nära Business Region och deras verksamhet i Gamlestaden, men även andra aktörer. Kanske finns det redan företag i området som vill ha hjälp med att växa? Kan det till och med finnas intresse för ett så kallat co-working-ställe i området? Även inom detta område, lyssnar vi på våra boende, vilka behov finns och vilket stöd man behöver.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i projektet.